Kroužek atletiky – změna času (podzim 2020)

By 18. 9. 2020 Atletika

Vážení rodiče malých atletů,

bohužel se nás také týkají mimořádná i jiná opatření, takže abychom se
nekřížili s výukou na hřišti P. Strozziho, můžeme do areálu vstoupit až
po výuce, tedy po 16. hodině. Z tohoto důvodu se termín kroužku v úterý
i ve středu přesouvá cca o hodinu později a budeme končit 17:15 (později
již bude v říjnu šero).

Jak bude vypadat vyzvedávání dětí:

úterý…15:45 vyzvedávání z družin na ZŠ Lyčkovo náměstí, přesun na
Strozziho, ca 16:10 bychom rádi začínali cvičit až do 17:15

středa…15:30 vyzvedávání z družin na Pernerově, přesun na Lyčkovo
nám., ca 15:45 vyzvedávání na ZŠ Lyčkovo náměstí, přesun na Strozziho,
ca 16:10 bychom rádi začínali cvičit až do 17:15

Vyzvedávat můžete děti po skončení, prosím snažte se nenarušovat konec
kroužku. Po ukončení lektorem je pěkné, když se děti rozloučí a pokud
najdou svého rodiče, tak aby to daly vědět. Družina i škola zavírá v
17:00, je tedy nutné, aby si děti vzaly s sebou všechny věci!

Toto je náš plán. Uvidíme, jak bude vycházet, kdyžtak poupravíme,
abychom neměli zbytečné prostoje, ale abychom měli také čas na
vyzvednutí dětí.

Příští týden bereme jako zkušební, tedy na fungování všeho, pro děti
ukázkové, aby si udělaly představu o kroužku.

V případě, že Vám nový termín kroužku nebude vyhovovat, můžeme hledat
jiné řešení nebo zrušíme přihlášku.

Termíny v tělocvičně od listopadu zatím platí.