Přihlašování na nový školní rok? Pokud jste měli přihlášku v tom minulém, máte nárok na slevu