Atletika je určena dětem z prvního stupně, které se chtějí hýbat a nemají jen tak dost. Kroužek je veden dvěma lektory a děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Na podzim a na jaře chodíme ven a seznamujeme se s atletickými disciplínami (běhy, skoky, hody) a prostřednictvím různých her a soutěží se v nich zlepšujeme; v zimě chodíme do tělocvičny, kde máme další možnosti náčiní a nářadí (šplhadla, žíněnky, bedýnky, lavičky, duchny) a dále procvičujeme již známé disciplíny (krátké běhy, přeběhy překážek, startovní polohy, skoky do dálky i výšky, štafety). Během roku jsou připravovány závody společně s kamarády ze ZŠ Šutka a AC Praha 1890.

termín
podzim, jaro: úterý 15:30 - 17:00
zima: 15:00 - 16:00 (mladší), 16:00 - 17:00 (starší)
místo
podzim, jaro: ZŠ Petra Strozziho (sportovní areál)
zima: ZŠ Lyčkovo náměstí (tělocvična)
třída
1. - 5. ročník
lektor
Ondřej Černý, Josef Pour, Josef Šmíd
na podzim a na jaře v 15:30 odchod od vrátnice z Lyčkova nám., 17:00 ukončení činnosti na hřišti
termín
podzim, jaro: středa 15:30 - 17:00
zima: 15:00 - 16:00
místo
podzim, jaro: ZŠ Petra Strozziho (sportovní areál)
zima: ZŠ Pernerova (tělocvična)
třída
1. - 5. ročník
lektor
Josef Pour, Josef Šmíd, Ondřej Černý
na podzim a na jaře v 15:30 odchod z Pernerovy, 17:00 ukončení činnosti na hřišti