Kdo jsme

Provozovatelem těchto stránek www.oddechovycas.cz je Ondřej Černý, IČ: 01902806 (dále také „Oddechový čas“, „my“, „nás“, „naše“). Cílem správce je chránit soukromí svých klientů (dále jen „žáci“, „uživatelé“ nebo „vy“, „vaši“) a zodpovědně shromažďovat a zpracovávat jejich osobní údaje (tak, jak stanovuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Přečtěte si, prosím, následující zásady pro ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo „zásady“).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Když navštívíte náš web, monitorujeme:

  • Kroužky, které jste si prohlíželi: použijeme toto například, abychom Vám zobrazili kroužky, které jste si nedávno prohlíželi
  • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a analytiku
  • Cookies: pro uložení vašeho košíku pro případ, že byste procházení přerušili

Pokud odešlete přihlášku, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, jméno Vašeho dítěte, jeho datum narození a třída, Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, platební údaje a také informace o Vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.:

  • Zasílání informací o Vašich přihláškách
  • Odpovědi na Vaše požadavky včetně vrácení peněz atd.
  • Zpracování platby
  • Zlepšení naší nabídky
  • Zasílání informací ohledně kroužku, který Vaše dítě navštěvuje
  • Předvyplňování přihlášek na další kroužky a výlety

Vaše informace obvykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o přihlášce uchováváme po dobu 5 let kvůli daňovým a účetním účelům.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolná data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Pokud odesíláte data prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů, využijeme je pouze ke zpracování Vašeho požadavku. Po jednom roce od odeslání budou data anonymizována.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář, už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby jste navštívili jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Tento web používá službu Google Analytics, která nám ho pomáhá diagnostikou a monitorováním co nejvíce přizpůsobit Vašim potřebám. Přístup k datům z tohoto monitoringu máme pouze my a po dvou letech jsou anonymizována.

S kým sdílíme vaše údaje

Pro účely evidence docházky používáme mobilní aplikaci, která funguje na bázi šifrovaného přístupu k API. Toto API je odděleno od databáze, ve které jsou uloženy Vaše osobní údaje. Data potřebná pro evidenci docházky dítěte a Vaše kontaktování jsou zmíněným způsobem sdílena s touto aplikací. Jde pouze o údaje uvedené v přihlášce. U každého dítěte je v naší databázi vedena docházka. Tyto údaje je možné na žádost anonymizovat poté, co přestane Vaše dítě navštěvovat daný kroužek.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Data z kontaktních formulářů ukládáme po dobu jednoho roku, analytické údaje po dobu dvou let a údaje Vašich přihlášek po dobu pěti let, poté jsou data anonymizována.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje

Pokud chcete získat soubor s exportem uchovávaných osobních údajů nebo požádat o odstranění dostupných osobních údajů, kontaktujte Ondřeje Černého na info@oddechovycas.cz.

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Celý web včetně administrace a databáze je šifrován pomocí SSL a přístupný pouze přes zabezpečený protokol HTTPS. Administrátoři pro přístup používají vícefaktorové ověření a jsou dostatečně proškoleni, jak s Vašimi osobními údaji nakládat.

Fotografování a filmování na kroužích a akcích

Oddechový čas zpracovává fotografie a videa pořízená na svých kroužcích a akcích. Foto a videodokumentace z kroužků akcí organizace se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu 5 let a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována na našich webových stránkách a v tiskových materiálech. Fotografie z kroužků a akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence. Bez zvláštního písemného souhlasu nebudou tyto fotografie a tato videa opatřena jmenovkou. Zákonní zástupci dávají svolení dle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k zachycení podoby dítěte, zejména na fotografiích, na zvukovém, na obrazovém či na zvukově obrazovém záznamu a s pořizováním a užitím podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů, které se týkají dítěte.